wp6c4560e3.png
Be-Totally Safe

Tel : 010  - 2098766
Mob : 06 - 29336184
Email: be-totallysafe@xs4all.nl
wp8b9d4cf3.png
wp0bc6e923.png
wpc138d05f.png

Risico's terugdringen in drie stappen

U kunt de risico's het best terugdringen in drie stappen:

S
tap 1. Inventarisatie; alle risico's op één lijst


Zorg voor een lijst met risico's in uw bedrijf.

 

Uw RI&E moet antwoord geven op de volgende zes vragen:

- Zijn er in het verleden ongevallen gebeurd in mijn bedrijf?

- Wat kan er op dit moment fout gaan in mijn bedrijf, zodat ongevallen of verzuim optreden?

- Hoe groot is de kans dat het gebeurt?

- Hoe beperk ik een risico? Of de schade als het toch misgaat?

- Welke maatregelen zijn nodig? En hoe voer ik ze door?

- Hoe zorg ik dat de maatregelen blijven werken?

 

Stap 2. Evaluatie; risico’s sorteren; de belangrijkste bovenaan


Volgende stap: vergelijk alle risico’s van de lijst en zet ze in de goede volgorde onder elkaar. Welke risico's zijn het meest dreigend? Zijn er situaties in uw bedrijf die wettelijk niet zijn toegestaan? Welke risico's kunnen schade veroorzaken aan uw medewerkers, apparaten of het productieproces? Welke risico's zien uw medewerkers graag aangepakt? Welke aanpassingen zijn technisch mogelijk, en - ook belangrijk - hoeveel kunt u investeren?

 

 

Stap 3. Plan van aanpak. Wie doet wat, en wanneer?


U heeft nu een lijst met “Things to Do”. De derde stap is: termijnen prikken voor het aanpakken van de risico’s in uw bedrijf. Wie gaat met welk risico aan de slag? En wanneer bent u tevreden? Wat levert het op?
Kortom, een plan van aanpak. Zo lost u de risico’s één voor één op, bij voorkeur aan de bron. Misschien zijn er meer vliegen in één klap te slaan.

 

 

Risico-inventarisatie en -evaluatie
 

 

Be-Totally Safe kan  hier voor u een goede partner zijn om in drukke tijden de zaken uit handen te geven zoals een RI&E die in veel gevallen verplicht is. Middels een stappenplan kan Be-Totally Safe u begeleiden naar een betere en veilige werkomgeving of het één en ander in kaart brengen waar u misschien in de toekomst rekening mee kunt houden, dit alles met vaste afspraken en met een vast contact persoon, wel zo prettig in uw bedrijf.